Find de foreninger som arbejder på tværs af flere byerne.

Kontakt os, hvis I som forening ønsker at præsenteres på denne side eller hvis I, som en af de allerede repræsenteret foreninger, selv ønsker at administerer tekster, billeder om forening på siden her. Eller hvis i ønsker at benytte de værktøjer, som vi også tilbyder bylaug og grundejerforeninger.
kontakt@landsbylivet.dk

GHUF
Velfærden og livet på Gevningehalvøen er allerede i dag tæt forbundet. Vi deler skolen i Trællerup, øl og strand i Herslev, indkøbsmuligheder, spisesteder, idrætsfaciliteter, forsamlingshus mv. i Gevninge etc., natur, bygningsarv, landsbymiljøer samt andre goder i Kornerup, Kattinge samt andre tilbud ude i det åbne land etc. Derfor giver det mening, at vi på Gevningehalvøen også arbejder sammen om at skabe velfærden i stedet for at arbejde isoleret by for by.

Tilknyttet byer:
Gevninge, Herslev, Kornerup, Lindenborg, Trællerup, Kattinge
Lejre Landsbyer
Lejre Landsbyer har til formål at øge samarbejdet i og mellem landsbyerne i Lejre Kommune, samt at fremme borgernes engagement i og indflydelse på en bæredygtig udvikling af landsbyerne, de omkringliggende landarealer og kommunen gennemøkonomisk støtte, øget ejerskab, fællesskab og entreprenørskab.

Tilknyttet byer:
Alle byer i Lejre
Vores Landsbyer
Vi vil gerne have arbejdende interessegrupper, hvor der kan være fokus på forskellige emner, det kan f.eks. være trafik, natur, støj, arrangementer osv.

Tilknyttet byer:
Englerup, Kirke Sonnerup, Ordrup, Vintre Møller